al contingut a la navegació Informació de contacte

Nova normativa. Si tens un gos, a partir del 29 de setembre de 2023, és obligatori tenir una assegurança de responsabilitat civil.

La normativa, que entrarà en vigor el 29 de setembre de 2023, també exigirà un curs de formació per als nous propietaris/es que vulguin tenir un gos. També introdueix canvis per a la tinença d'altres mascotes.

El pròxim 29 de setembre, sis mesos després de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), entrarà en vigor la nova Llei 7/2023, de 20 de març, de Benestar Animal. Aquest nou marc normatiu, impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, es convertirà en la primera norma estatal que regula la relació amb els gossos, els gats i altres animals de companyia, i implicarà noves obligacions i deures per a tots aquells que tinguin alguna mascota a càrrec seu.

Una de les principals novetats de la llei, i segurament la que afectarà més gent, és que s'exigirà el contracte d'una assegurança de responsabilitat civil a tots els propietaris de gossos, independentment de la raça, mida o edat. Fins ara, només els propietaris de races catalogades com a perilloses estaven obligats a tenir aquesta mena d'assegurança.

La nova assegurança de responsabilitat civil haurà de ser una pòlissa que qualsevol propietari d'un gos haurà de pagar per fer front als danys que la seva mascota pugui ocasionar a tercers. Aquests perjudicis poden ser materials --si es trenca un objecte, per exemple -- o lesions corporals a una altra persona, com ara una mossegada. A més, l'assegurança cobrirà tant la responsabilitat civil del propietari del gos com la d'un posseïdor ocasional --quan una persona treu l'animal a passejar--.

L'assegurança de responsabilitat civil no ha de ser obligatòriament una assegurança específica. Pot estar inclosa dins una assegurança diferent, per exemple, l'assegurança de la llar, que sovint cobreix la responsabilitat derivada de la tinença d'un animal.

Entre d’altres obligacions que s’han de complir per part dels propietaris d’animals de companyia, hi ha la d’adoptar les mesures necessàries per evitar que la seva tinença o circulació causin molèsties o danys a les persones, altres animals o les coses; identificar-los amb microxip; o evitar que els animals dipositin els seus excrements o orins en llocs de pas d’altres persones, com façanes, portes o entrades a establiments, havent de retirar-ho o netejar-o amb productes biodegradables.

Aquesta llei preveu el règim sancionador corresponent a les infraccions en base a la seva gravetat. L’incompliment de les obligacions que estableix poden comportar sancions elevades.
Per infraccions lleus: advertència o multa de 500 a 10.000 euros.
Per infraccions greus: multa de 10.001 a 50.000 euros.
Per infraccions molt greus: multa de 50.001 a 200.000 euros.