al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació núm. 3: article 94 (zones cases aïllades - clau 3) i ajust gràfic límits sòl urbà dels 5 nuclis