al contingut a la navegació Informació de contacte

Quins objectes no poden ser recollits?

Runa (piques, banyeres, wc, lavabos, gàbies d'animals...), materials de fibrociment o que continguin amiant, vidres i miralls, fluorescents i bombetes, piles i bateries, elements de cotxe, (seients, llunes de vidre, parabrises, pneumàtics, para-xocs, bateries...), pneumàtics en general, caixes amb brossa diversa, cartró, botelles de vidre, plàstic, porexpan, roba i calçat, mànegues de reg i materials d'horticultura (lones, làmines...), pots de pintura, dissolvents, olis...