al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Foradada

Codi
250946
Comarca
Noguera
Població
195
Superfície
28,55
Densitat
6,8
Altitud
455

Superfície (km²)

Municipi
28,55
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
6,8
Comarca
21,9
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
123
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
72
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
195
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
24
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
117
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
45
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
195
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
80
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
123
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
37
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
20
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
72
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
146
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
7
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
42
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
195
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
151
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
44
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
195
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
89
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
123
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
62
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
72
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
16
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
29
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
6.045
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
128
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
130
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
258
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
263
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
1
Comarca
514
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
98
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
6
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
3
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-17
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,76
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,31
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,45
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
179
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
169
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
173
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
123
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
183
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
17,5
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,3
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,9
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
31,3
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
141
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
87,2
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
137
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,5
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
56,8
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
155
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
55
Comarca
9.551
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
32
Comarca
6.804
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
87
Comarca
16.355
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
88
Comarca
17.182
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
610
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.970
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
810
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
5.480
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
8.875
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.330
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
490
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.810
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
3.880
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
3.215
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.430
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.670
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
560
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
8.875
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
19
Comarca
1.397
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
32
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
839,35
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
18
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
10
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
28
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
288,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
228,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
152,8
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
0,4
Comarca
1.253,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
171,6
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
1
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
0,6
Comarca
938,1
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
0,4
Comarca
1.156,3
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
1
Comarca
2.094,4
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
80
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
57
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
19
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
156
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
220
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
30.473
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
213
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.752
Comarca
18.380
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.594
Comarca
4.806
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.195
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.453
Comarca
18.768
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.648
Comarca
85.056
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.133
Comarca
58.705
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
14
Comarca
5.424
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
29
Comarca
1.579
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
19
Comarca
459
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
120
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.195
Comarca
66.288
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
2
Comarca
104
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
54
Comarca
2.956
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
56
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
38
Comarca
2.114
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
18
Comarca
946
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
56
Comarca
3.060
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
202
Comarca
31.583
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
330
Comarca
42.485
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
357
Comarca
2.347
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
24.762
Comarca
919.374
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
7
Comarca
3.366.362
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
21.757
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
651
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
5
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
29
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
146
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
25
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
45
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
29
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
245
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,97
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
58,3
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
113
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
3,1
Comarca
17.468,07
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions